नाव सोनुबाई अन
हाती कथलाचा वाळा..

घोर कलीयुग आहे रे बाबा..
नाव राम अन वागणे रावणाचे..

नावात काहीच उरल नाही रे बाबा !!
सद्या कलीयुग चालु आहे अस म्हणतात व याची काल खात्रीही पटली कारण काल राम नामक व्यक्ती रावणाची म्हणजेच माताभगिणींना व बायापोरींना पळवायची व उचलुन न्यायची अन मुलीच्या व तिच्या आईवडीलाच्या परवानगी शिवाय त्या मुलीच जबरदस्तीन लगीन लावुन द्यायची भाषा बोलु लागलाय..

मुलगी फक्त मुलाला आवडत असेल व मुलाच्या आईवडीलांनी पसंत केली की बस्स झाल तुम्हाला अन वरुन तोंड वर करुन म्हनताय माझ्या वक्तव्याचा विपर्यास केला गेलाय अन यांव न त्यांव..

येय बाबा इथ काय लोकांच्या लेकीबाळी वरीच पडल्यात की काय कुणीबी याव अन टिकली मारुन जाव अन उचलुन न्याव अन कुणासोबतबी तुम्ही त्यांच जबरदस्तीन लगीन लावुन द्याव..

नावात काहीच उरल नाही !!
सब कलीयुग की महिमा रे बाबा !!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s